موفقیت را از نزدیک دنبال کنید...

جادوی سپاسگزاری (راندابرن) – تمرین 10

جادوی سپاسگزاری

#روز_دهم

#افشاندن_گرد_جادویی

هیچ وظیفه ای واجب تر از وظیفه تشکر کردن وجود ندارد. (سنت آمبروز)

آموزه های روحانی باستانی میگویند که هر آنچه ما از صمیم قلب به دیگران میدهیم، صد برابر به خودمان بازمیگردد. بنابراین قدرشناسی و تشکر زبانی از دیگران و گفتن واژه ی “سپاسگزارم” بابت آنچه که از آنها دریافت می کنید، برای بهبود شرایط زندگی شما لازم است. قدرشناسی یک انرژی قدرتمند است، بنابراین نیروی قدرشناسی را میتوانید به سوی هرکسی نشانه بروید. اگر انرژی قدرشناسی را به مانند گِرد نورانی تصور کنید، وقتی که در برابر دریافت چیزی از دیگران از آنها تشکر میکنید به آن میماند که گِرد و غبار انرژی را بر آنها می افشانید. انرژی مثبت و قدرتمند بر هر کسی که شما آن را به سویش می فرستید تأثیر می گذارد و او را غنی میکند.

بسیاری از ما در طول روز، از طریق تلفن یا ایمیل یا رو در رو یا در محل کار، رستوران، آسانسور، اتوبوس یا مترو با افراد بسیاری ارتباط داریم و در بسیاری از حالات، این افراد لیاقت قدرشناسی ما را دارند چرا که چیزی از آنها دریافت میکنیم. به افرادی بیندیشید که در طول روز با آنها رو به رو می شوید که برای شما خدمات مختلفی را فراهم می آورند؛ مانند کسانی که در مغازه ها یا رستوران ها کار میکنند یا رانندگان اتوبوس و تاکسی، نظافتچی ها یا خدمه ی محل کارتان. این افراد کار می کنند تا خدمتی به شما ارائه دهند و شما خدمت آنها را دریافت میکنید. اگر در مقابل خدماتشان تشکر زبانی نکنید، آنگاه شما قدرشناس نبوده اید و خوبی ها را از خود دور ساخته اید. به کارگرانی فکر کنید که سیستم حمل و نقل ما را ایمن نگاه میدارند یا کسانی که استفاده از خدماتی همچون گاز، برق و آب و راه را برای ما میسر میکنند.

به نظافتچی هایی فکر کنید که خیابان ها، قطارها، اتوبوس ها، هواپیما ها، بیمارستان ها، رستوران ها، سوپر مارکت ها و اداره ها را تمیز میکنند. شما نمیتوانید شخصاً به تمامی آنها خسته نباشید بگویید ولی میتوانید دفعه بعد که از کنارشان عبور میکنید، با تشکر زبانی گرد انرژی مثبت را بر آنها بنشانید. یا میتوانید دفعه ی بعد که پشت میز تمیزتان نشستید یا از خیابان های تمیز گذر کردید از صمیم قلب نسبت به آنها شکرگزاری کنید. هنگامی که داخل یک کافه یا رستوران هستید، گرد مثبت را با تشکر زبانی از تمام کسانی که به شما خدمت ارائه میدهند، بر آنها بیفشانید.

از کسی که میزتان را تمیز میکند یا لیست غذا را برای شما می آورد و یا لیوانتان را با آب پر میکند و یا غذایی را که سفارش داده اید برایتان سرو میکند یا صورتحسابتان را میدهد تشکر کنید. اگر در خروجی فروشگاه یا سوپر مارکت هستید، گرد مثبت را در کلیه ی مراحل خرید بر کسانی که به شما خدمت ارائه میدهند با تشکر زبانی بیفشانید. اگر به مسافرت هوایی میروید، گرد نورانی مثبت را با تشکر زبانی بر افراد حاضر در بازرسی ها و باجه های کنترل بلیت ها، مأموران حراست و خدمه ی پرواز که در هواپیما به شما خوش آمد میگویند، بیفشانید. هر بار که میهمانداران هواپیما، در طول پرواز به شما سرویسی میدهند، از آنها قدردانی کنید.

آوردن خوراکی و نوشیدنی و برداشتن بشقاب و پسمانده های غذایی از جمله خدماتی است که به شما ارائه میشود. شرکت هوایی و خلبان و کارکنان پرواز از شما به خاطر پرواز کردن با آنها تشکر میکنند، پس شما هم در هنگام ترک هواپیما از آنها تشکر کنید. و این کار را در هر بار استفاده از خدمات شرکت هوایی انجام دهید، چرا که پرواز کردن شما یک معجزه است. نسبت به تمام کسانی که در کارتان به شما کمک میکنند قدرشناس باشید؛ خواه کارمندان دفتری باشند یا منشی ها یا کارکنان غذاخوری محل کار یا نظافتچی ها یا همکارانتان. گِرد جادویی با استفاده از تشکر زبانی بر آنها اثر خواهد کرد. تمامی این افراد خدمتی را به شما ارائه میکنند و شایسته ی قدرشناسی شما هستند.

به گارسون های رستوران ها فکر کنید که هر روز به سختی برای ارائه خدمت به مردم زحمت میکشند. آنها این کار را انتخاب کرده اند تا از این راه به عموم مردم خدمت کنند، خدمت به همگان یعنی رویارویی با افراد مختلف با حال و احوال متفاوت که افراد قدرنشناس را نیز دربرمیگیرد. دفعه ی بعدی که کسی خدمتی برایتان انجام داد، به یاد بیاورید آن شخصِ در حال ارائه خدمت، عزیز دل والدین و خواهر و برادرش است و یا پدر یا مادر یک خانواده یا دوست مورد علاقه و قابل اعتماد کسانی است و به این خاطر، شایسته ی قدرشناسی و احترام است.

گاهی اوقات با فردی روبرو می شوید که خدمتی را که می پندارید شایسته تان است به شما نمیدهد، یا توجه کافی به شما نشان نمیدهد. دراین حالت قدرشناسی مسئله ای سخت تر است ولی قدرشناسی شما نمیتواند به رفتار دیگران بستگی داشته باشد. قدرشناسی را برگزینید، مهم نیست که چگونه؛ انرژی مثبت را در زندگیتان انتخاب کنید و اصلا مهم نیست که چگونه! این مسأله به شما کمک میکند تا به یاد آورید که شاید آن فرد در لحظه ی رویارویی با شما درگیر مشکلی باشد. شاید حال خوشی نداشته باشد، شاید به تازگی عزیزی را از دست داده، شاید در همین چند روز پیش، از همسرش جدا شده و اسیر نومیدی شده یا در مرحله ای حساس از زندگی باشد. قدرشناسی و مهربانی شما شاید خوشایندترین چیزی باشد که در زندگیتان اتفاق می افتد. پس مهربان باشید، چون تمام کسانی که می شناسید، همگی درگیر جنگی سخت هستند.

اگر شما از کسی برای کمک هایش سپاسگزاری میکنید، واژه ی “سپاسگزارم” را سرسری بر زبان نیاورید و علت قدرشناسیتان را بیان کنید. برای مثال: «از کمک هات ممنونم»، «ممنونم که راهت را به خاطر من دور کردی»، «ممنونم که وقتت را به من دادی»، «خیلی از تو سپاسگزارم که مشکلم را حل کردی.» در این صورت شما از پاسخی که دریافت میکنید شگفت زده خواهید شد چرا که آنها خلوص نیت تان را درک خواهند کرد. هنگامی که از کسی تشکر میکنید به چهره اش بنگرید. آنها متوجه قدرشناسی شما نمیشوند و انرژی سپاسگزاری تان بر آنها تأثیر نمیکند، مگر آنکه به چهره شان نگاه کنید. اگر سپاسگزارم را در هوا بگویید، موقعیتی را برای کمک به دیگران از دست داده اید، یا اگر واژه ی سپاسگزارم را درحالی بر زبان بیاورید که به زمین نگاه میکنید، در این حالت شما در قدرشناسیتان روراست نبوده اید.

دو سال پیش، من داخل  یک مغازه بودم و میخواستم برای خواهرم هدیه ای بخرم. مغازه دار به گونه ای به حرف من گوش داد و مرا در انتخاب هدیه ای مناسب یاری کرد که انگار میخواست برای خواهر خودش هدیه ای انتخاب کند. همین که فروشنده، هدیه ای که به شکل بسیار زیبا بسته بندی شده بود را به من داد، تلفن همراهم زنگ خورد. تماسم کم و بیش داشت تمام میشد که به در خروجی فروشگاه رسیدم و ناگهان احساس بدی وجودم را فرا گرفت. به سرعت به سوی فروشنده ای که مرا یاری کرده بود برگشتم و نه تنها از او صمیمانه تشکر کردم، بلکه علت تشکرم را نیز گفتم و یادآور شدم که چقدر مرا در امر تهیه ی هدیه یاری داده است. من او را با انرژی مثبت شستشو دادم. چشمانش  ُپر از اشک شد و بزرگترین لبخندی که تاکنون دیده ام بر صورتش نقش بست. هر کنشی، واکنشی برابر دارد، اگر وقتی تشکر میکنید، احساسی صادقانه داشته باشید، طرف مقابل این را درک خواهد کرد و احساس شما نه تنها احساس خوبی به فرد مقابل میدهد، بلکه قدرشناسیتان شما را سرشار از شعف میکند.

آن روز من با شادی وصف ناپذیری از مغازه بیرون آمدم. من از انرژی مثبت، فقط برای کسانی که خدمتی در حقم انجام می دهند استفاده نمیکنم، بلکه در تمام موقعیت ها از آن سود میبرم. وقتی با دخترم خداحافظی میکنم و او به سوی منزلش میرود، برای سالم رسیدنش به منزل به شدت شکرگزاری میکنم و انگشتانم را به گونه ای در هوا تکان میدهم که انگار غبار انرژی را بر او و اتومبیلش می افشانم. گاهی اوقات پیش از آنکه پروژه ای جدید را شروع کنم، غبار انرژی را به کامپیوترم می افشانم و یا وقتی که برای خرید به مغازه میروم، غبار انرژی مثبت را بر جلوی مسیرم می افشانم تا آنچه را که لازم دارم در مغازه بیابم. دخترم هم در هنگام رانندگی از غبار انرژی استفاده میکند و حتی وقتی در مسیرش راننده ی مضطربی را میبیند که با سرعت رانندگی میکند، غبار انرژی مثبت را بر او می افشاند تا او نیز صحیح و سالم به مقصد برسد.

امروز، غبار قدرشناسی را با خود داشته باشید و آن را با گفتن سپاسگزارم، بر تمام ارائه دهندگان خدمت به شما بیفشانید. دست کم امروز از ده نفر که خدمتی برایتان انجام میدهند تشکر کنید. مهم نیست اگر فرصت نمی یابید که شخصاً این کار را انجام دهید، در ذهن خود نسبت به کسی که سرویسی برای شما فراهم آورده سپاسگزار باشید؛ غبار انرژی مثبت باز هم به آنها میرسد. برای مثال در ذهنتان به خود بگویید: از آن نظافتچی که در ساعات اولیه ی صبح کار میکند تا خیابان ها عاری از زباله باشد، تشکر میکنم. هیچگاه قدر زحمات این شخص را که هر روز مانند ساعت برای من کار انجام داده ندانستم. از او سپاسگزارم.

مطمئن شوید حساب افرادی را که خدمتی به شما ارائه میدهند نگاه میدارید و در این روز حتماً از ده نفر تشکر میکنید و گرد انرژی مثبت را بر آنها می افشانید. اگر هنگامی که از آنها تشکر میکنید انرژی افشانده شده را به صورت گرد درنظر بگیرید که بر روی افراد ریخته میشود، آنگاه شما تصویری نامرئی از آن چیزی در اختیار خواهید داشت که نیروی قدرشناسی نام دارد. این تصویر ذهنی به شما کمک خواهد کرد تا باور کنید که گرد مثبت شکرگزاری، به راستی به افراد میرسد و در بهتر شدن شرایط زندگیشان به آنها کمک میکند.

هربار که شما گرد انرژی را بر افراد می افشانید، در زندگی شما نیز تأثیرات متقابل خواهد داشت. اگر امروز در خانه هستید، یک قلم و کاغذ بردارید؛ به خاطرات تان برگردید و رویداد هایی را به یاد آورید که کسانی به خاطر شما از چهارچوب کار و زندگی خود بیرون آمده و به شما خدمتی کرده اند. ممکن است این آدم شخصی پشت تلفن باشد یا یک فروشنده که عزم انجام کاری را برای شما داشته است. شاید خدمتی ویژه از پستچی یا نظافتچی یا شرکت های بازیافت یا از فروشنده ی فروشگاه محله تان باشد. لیستی از ده موردی را که هر کسی به شما کمک ویژه ای کرده، تهیه کنید و با استفاده از کلمه ی سپاسگزارم، گرد انرژی مثبت را بر همه ی آنها بیفشانید.

تمرین شماره 10: افشاندن گرد جادویی

  • موهبت های خود را بشمارید: لیستی از ده موهبت تان تهیه کنید و بنویسید که چرا نسبت به آنها احساس سپاسگزاری دارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد، کلمه ی “سپاسگزارم” را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موهبت هایی که دارید قدرشناس باشید.
  • امروز با تشکر مستقیم یا تشکر ذهنی از ده نفری که به شما خدمتی ارائه کردند و شما از آن سود بردید گرد جادویی انرژی مثبت را بر آنها بیفشانید. از آنها برای سرویسی که به شما دادند با صمیمیت تمام قدرشناسی کنید.
  • پیش از خوابیدن سنگ جادوییت را در دست بگیر و به خاطر بهترین رویداد روزت عبارت جادویی سپاسگذارم را بر زبان جاری کن.
  • امروز تمرین فردا را بخوانید، چرا که تمرین روز یازدهم زمانی شروع میشود که شما از خواب برمیخیزید.

(ادامه ی این آموزش رو در جلسه ی بعد دنبال کنید؛ لطفا سوالات مربوطه خودتون رو از طریق آی دی زیر با ما در میون بذارید. با تشکر، گروه آموزشی آرزم.)

آی دی پشتیبانی در تلگرام : mahdi_arazm@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 11 =