موفقیت را از نزدیک دنبال کنید...

جادوی سپاسگزاری (راندابرن) – تمرین 3

#روز_سوم

#روابط_جادویی

فرض کنید که اگر شما تنها انسان روی زمین بودید، آیا تمایلی به انجام هیچ کاری داشتید؟ چه لذتی داشت که انسان نقاشی ای بکشد که هیچکس آن را نمیبیند؟ چه فایده ای دارد که شخصی یک قطعه موسیقی بسازد که کسی آن را نمی شنود؟ چه سودی خواهد داشت که کسی دست به اختراع چیزی بزند که برای کسی قابل استفاده نیست؟ چه فایده ای دارد که از جایی به جای دیگر برویم، زیرا هرجا که برویم مانند همان جایی است که در آن هستیم. در این صورت هیچ شادی و سروری در زندگی نخواهد بود.

این ارتباط و تجربه ی شما در کنار دیگران است که به زندگیتان زیبایی، معنی و هدف میبخشد. به این خاطر ارتباط هایتان بیش از هر چیزی بر زندگی شما تأثیرگذار است. برای آنکه زندگی رؤیاییتان را داشته باشید، باید بدانید که ارتباط های شما چگونه بر روند زندگیتان تأثیر میگذارد و چگونه مهمترین کانال هایی به شمار می آیند که از طریق جادوی سپاسگزاری میتوانند زندگی شما را به صورت عجیبی تغییر دهند و دگرگون کنند.

علم اکنون بصیرت عارفان و فرزانگان گذشته را تایید می کند؛ مطالعات و پژوهشها نشان میدهد کسانی که شکرگزاری را تمرین میکنند، ارتباط های نزدیکتری دارند و بیشتر با خانواده و دوستانشان صمیمی هستند و دیگران نسبت به آنها اشتیاق بیشتری نشان میدهند. بر اساس آمار به دست آمده از پژوهشها، به ازای هر یک شکایت و نارضایتی ای که از دیگران در ذهن پدید آید یا زبانی ابراز شود، باید ده موهبت یا نکته ی مثبت وجود داشته باشد تا آن رابطه را شکوفا سازد. اگر در برابر هر نارضایتی یا شکایتی، کمتر از ده نکته ی مثبت وجود داشته باشد، آن رابطه با شکست مواجه میشود و اگر رابطه زناشویی باشد به طلاق و جدایی می انجامد.

سپاسگزار بودن باعث شکل گیری روابط میشود. هنگامی که بار قدرشناسی خود را در روابط تان افزایش می دهید، آنگاه شما به گونه های باورنکردنی، شادمانی و خوبی های بسیاری را نصیب خود میکنید. قدرشناسی نسبت به روابط تان تنها ارتباط شما را دگرگون نمیکند، بلکه خودتان را نیز تغییر میدهد. مهم نیست که اکنون چه حال و هوایی دارید، جادوی شکرگزاری به شما صبر و شکیبایی و درک و دلسوزی و مهربانی بیشتری می بخشد تا جایی که تمام خودخواهی هایتان محو خواهد شد. در ضمن دیگر زود رنج نخواهید بود.

ناراحتی ها و شکایت هایی که شما از روابط خود با دیگران داشتید، همه از بین میروند؛ زیرا هنگامی که شما به راستی قدرشناس دیگران هستید، دیگر نمی خواهید که آنها، جز آنی باشند که هستد؛ دیگران را همینطور که هستند دوست خواهید داشت. دیگر کسی را سرزنش نخواهید کرد، از چیزی گله نخواهید داشت، کسی را محکوم نمی کنید، زیرا چنان غرق در سپاس و شکرگذاری نسبت به خوبی ها و زیبایی های دیگران هستید که متوجه بدی هایشان نمی شوید. دیگر حتی چیزهایی که روزی شما را آزرده خاطر می کردند، برایتان مهم نخواهند بود.

«ما تنها در لحظه هایی واقعا زنده هستیم که نسبت به موهبت های زندگی مان آگاهیم». تورنتون وایلدر (۷۹۸۱ – ۵۷۹۱)

واژه ها بسیار قدرتمند هستند، بنابراین هنگام ابراز شکایت درباره ی رفتار دیگران، در حقیقت به زندگی خودتان لطمه میزنید. بر اساس قانون جذب، هرآنچه که شما درخصوص دیگران می اندیشید یا می گویید، به شما بازمیگردد. به همین دلیل است که آموزگاران بشریت توصیه کرده اند که همیشه شکرگزار باشیم. آنها میدانند که برای دریافت هر چه بیشتر در زندگیتان، باید به خاطر وجود دیگران به همانگونه ای که هستند، شکرگزار باشید. چه اتفاقی می افتد اگر اطرافیانتان، به شما بگویند: «همینطور که هستی، عاشقت هستم؟» چه احساسی خواهید داشت؟ تمرین جادویی امروز، سپاسگزار بودن است؛ برای وجود دیگران به همان صورتی که هستند. حتی اگر همه ی جوانب روابط تان خوب باشد، با اجرای این تمرین بهتر و بهتر میشود. با هر نشانه ای که شما برای شکرگزار بودن در دیگران می بینید، در می یابید که قدرشناسی، نیروی خارق العاده و شگفت انگیز خود را به شما ارائه میدهد و روابط تان قویتر و راضی کننده تر و غنی تر از هر زمان دیگری خواهد بود.

سه تا از نزدیکترین روابطتان را برگزینید تا به خاطرشان سپاسگزار باشید. ممکن است همسرتان، پسرتان یا پدرتان یا دوستتان، مادر بزرگتان، عمویتان را انتخاب کنید. میتوانید سه رابطه ای را برگزینید که برای شما مهمتر است، (توجه داشته باشید که الزم است عکسی از آن شخص داشته باشید. این عکس میتواند تکی از شخص موردنظر یا عکس شما در کنار او باشد.) وقتی سه رابطه تان را برگزیدید و عکسهای مربوطه را گردآوردید، آنگاه آماده ی به حرکت درآوردن جادوی سپاسگزاری هستید. به آن چیزی بیندیشید که شما در ارتباط با هرکدام از این افراد برایش سپاسگزار هستید. چه چیزهاییست که شما در ارتباط با این افراد دوست دارید؟ بهترین ویژگی های این افراد چیست؟ شما میتوانید برای حوصله، توانایی گوش دادن، قضاوت خوب، هوش، خنده، چشمان و شوخ طبعی یا لبخند یا قلب مهربان آنها حس سپاسگزاری داشته باشید. میتوانید برای آنچه که در کنار آن فرد از آن لذت میبرید، سپاسگزار باشید.

یا میتوانید زمانی را به خاطر آورید که او از شما حمایت کرده و به شما اهمیت داده است. بعد از آن، زمانی را به تفکر درباره ی آن چیزی بپردازید که برایشان نسبت به دیگران حس قدرشناسی دارید، آنگاه عکس آنها را مقابل خود بگذارید و با استفاده از یک قلم و دفتر، پنج چیزی را انتخاب کنید که در ارتباط با این افراد بیشتر برایشان سپاسگزارید. درحالی که به عکس آن فرد می نگرید، یک بار دیگر لیست تان را بازخوانی کنید و پس از هر بار مرور، کلمه ی سپاسگزارم را بگویید. (لیست تان را براساس نام آن افراد بنویسید و بعد بنویسید برای چه سپاسگزارید.)

برای مثال: (سارا از تو سپاسگزارم، برای آنکه همیشه مرا میخندانی) یا (از تو سپاسگزارم مادر، برای آنکه در دوران دانشجویی از من حمایت کردی) وقتی لیست خود را برای هر سه نفر به اتمام رساندید، این تمرین را ادامه دهید، لیست و عکسها را جایی بگذارید که بیشتر وقت ها آنها را میبینید. هر وقت که عکسها را دیدید از آن شخص با بر زبان آوردن کلمه ی “سپاسگزارم” تشکر کنید. برای مثال بگویید: ازت سپاسگزارم، هایلی.

اگر مدام در سفر و حرکت هستید، عکس ها را در کیف یا جیب تان بگذارید و سعی کنید که سه بار در روز به همان ترتیب گفته شده، به عکسها نگاه کنید و از آنها تشکر کنید. حال میدانید که چگونه با جادوی سپاسگزاری، روابط تان را به رابطه ای جادویی تبدیل کنید. هرچند این کار جزء تمرین های این دوره نیست، ولی شما با تکرار هر روزه ی این تمرین ها، میتوانید روابط خود را به روابط ی گرم تبدیل کنید. شما میتوانید این تمرین را برای یک رابطه، چند بار تکرار کنید. هر چقدر که برای چیزهای خوبی که در رابطه تان کشف می کنید سپاسگزارتر باشید، روابط شما به گونه ای معجزه وار تغییر میکند.

تمرین جادویی شماره 3 : روابط جادویی

  • گامهای یک تا سه از تمرین شماره ی یک را تکرار کنید، موهبت هایتان را بشمارید، بنویسید که چرا شکرگزارید. هریک از موارد نوشته شده را در لیست بخوانید و در پایان هر موهبت، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجاکه میتوانید حس سپاسگزاری داشته باشید.

 

  • سه تا از نزدیکترین ارتباط هایتان را برگزینید و عکس فرد مورد نظرتان را جمع آوری کنید. همانگونه که عکس را پیش رویتان گذاشته اید، پنج چیزی را که به خاطرشان از آن فرد سپاسگزارید در دفتر خود بنویسید. هر جمله را با کلمه ی سپاسگزارم شروع کنید و هر بار نام فرد موردنظر و آنچه را که به خاطرش سپاسگزارید به طور خاص بر زبان آورید.

 

  • این سه عکس را به همراه خود داشته باشید و در جایی بگذاریدشان که اغلب بتوانید آنها را ببینید. دست کم سه بار به هر عکس نگاه کنید و با صاحب تصویر حرف بزنید و با گفتن کلمه سپاسگزارم و بیان نام آن شخص از او سپاسگزاری کنید. برای مثال بگویید، ازت سپاسگزارم کِوین.

 

  • پیش از خوابیدن، سنگ جادوییتان را در دست بگیرید و به خاطر بهترین رویداد روزتان عبارت جادویی سپاسگذارم را بر زبان جاری کنید. موفق باشید.

(ادامه ی این آموزش رو در جلسه ی بعد دنبال کنید؛ لطفا سوالات مربوطه خودتون رو از طریق آی دی زیر با ما در میون بذارید. با تشکر، گروه آموزشی آرزم.)

آی دی پشتیبانی در تلگرام : mahdi_arazm@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 16 =